Peder Christensen
Tahitas mormors farmors far
Søn af Christen Thomssøn den yngre og Anna Madsdatter

Maren Larsdatter
Tahitas mormors farmors mor
Datter af Laurits Pedersen og Birgitte Christensdatter

Opdateret  16.04.20

Peder blev født 11. februar 1753
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 168

Maren blev født 4. november 1748
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 159

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Peder og Maren (Larsdatter Steentoft) bli'r trolovede 29. august 1776 og viet 20. september s. a.
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 287

En datter, Anna Kirstine, Tahitas mormors farmor, fødes 1. juni 1778 i Vester Vandet
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 233

En søn, Lars, fødes 10. marts 1783
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 245

En datter, Maren, fødes 5. juni 1786
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 354

Peder Christensen 35
Maren Larsdatter 39
Lars Pedersen 5
Anne Kirstine 10
Maren 2
Anne Marie tienestepige 18
Ft. 1787 opsl. 5

Peder Christensen 46 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbruger
Maren Larsdatter 53 Gift Hans Kone
Lars Pedersen 18 Ugift Deres Børn
Christen Pedersen 12 Ugift Deres Børn
Anne Kierstine Pedersdatter 23 Ugift Deres Børn
Maren Pedersdatter 15 Ugift Deres Børn
Povel Jensen 28 Ugift Tieneste Karl
Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, Finderup ........., , 1, FT-1801, A0152

Peder dør 11. januar 1832, 79 år
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1814 - 36, opsl. 153

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her