Vil du se dem alfabetisk efter fornavn, klik her

Vejen til Gorm den Gamle

Som man vil kunne se, er jeg langt fra færdig, men jeg arbejder på sagen.

I hvilket sogn boede de ?

Opdateret  16.04.20

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her